Nieuws

Sinds het academiejaar 2014-2015 hebben academies de kans om een eigen evaluatieconcept te ontwikkelen.

Onze academie heeft zich hierop ingeschreven.
De overheid vraagt dat de academie:
- een eigen visie op evaluatie uittekent;
- twee keer per jaar terugkoppelt naar de leerling;
- de brede artistieke ontwikkeling van de leerling als onderwerp van de evaluatie neemt;
- transparantie, validiteit en betrouwbaarheid nastreeft;
- de kwaliteit van het evaluatieproces bewaakt.

 

Een evaluatie geeft leerlingen feedback zodat ze verdere stappen kunnen zetten in hun artistieke ontwikkeling.

Dat is de belangrijkste functie van de evaluatie op onze academie. 

De vier principes van artistiek evalueren drukken we uit aan de hand van vier V’s:

 

gallery/cvc_120919114418_28_48 copy
gallery/foto nacht 3

Op dinsdag 5 maart 2013 werd binnen de academie een vriendenkring opgericht, een vereniging waarvan het doel o.a. is:

-het bevorderen van de uitstraling van de academie

-het bevorderen van een teamgeest onder de collega’s

-het organiseren van allerhande activiteiten

 

Het lidgeld bedraagt 5€ per schooljaar en kan betaald worden op het secretariaat.

Ook ouders en leerlingen vanaf 16j kunnen lid worden, zodat ook zij meer betrokken worden bij het reilen en zeilen van de academie.

vriendenkring

EVALUATIEconcept

INSCHRIJVINGEN 2019-2020

MISSIE

gallery/foto nacht 2
gallery/foto nacht 2
gallery/foto nacht 2
gallery/foto nacht 2

NIEUW vanaf dit schooljaar

 

 

gallery/foto 7 straatkant