Herinschrijven voor het schooljaar 2022-2023 kan vanaf maandag 13 juni om 15u tot en met 30 september.

 

Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 kan vanaf woensdag 15 juni om 15u tot en met 30 september.

Afwezigheden van een leerkracht, worden steeds -zo snel mogelijk- openbaar gemaakt.

Lesverplaatsingen:

De leerkrachten zijn naast hun pedagogische opdracht ook als artiest actief. Dit is essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs en wordt dan ook door de inrichtende macht gestimuleerd. Een les kan dan ook om individuele artistieke redenen of deelname aan professionaliseringsactiviteiten door de leraar worden verplaatst met akkoord van de directie.   

Op deze pagina proberen we een antwoord te formuleren op een aantal veelgestelde vragen.

Net als in het  basis- en secundair onderwijs heeft de academie een  herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie. Ook de verlofdagen verlopen meestal gelijklopend.

Er is echter een belangrijk verschil:

omdat in het DKO ook op zaterdag en zondag les wordt gegeven,  begint elke vakantie  (behalve de zomervakantie) op een maandag.