MUZIEK
volwassenen
vakken en uurroosters

2e graad

In de lessen 'muzieklab 2.0' (2e graad), gaan we 2u per week aan de slag met onze stem, ritme-instrumenten, djembé's, orff instrumenten èn ook met ons eigen instrument! Op een actieve manier maken we ons de muziektaal eigen. 

We leren muziek zingen en spelen van allerlei genres: klassieke deuntjes van bekende componisten, bekende kinderliedjes, populaire songs, traditionals uit verschillende landen, fragmenten uit filmsongs, maar ook zeker liedjes die je nog niet kent.

Samen muziek maken neemt dus een belangrijke plaats in tijdens de les en op de verschillende concertjes tonen we wat we reeds kunnen.

In de cursus BP staat het ontwikkelen van een tonaal-harmonisch bewustzijn centraal, dat de leerling in staat stelt om zelfstandig te kunnen harmoniseren en improviseren. Deze cursus wordt in de eerste plaats ingericht voor die leerlingen die blijk geven van een goed gehoor en een stevig muzikaal geheugen.

Behendigheid op je instrument en een gezonde dosis fantasie en creativiteit zijn noodzakelijke eigenschappen. Dit vak kan je volgen vanaf de 4e graad in de creërende studierichting. Deze cursus kan je volgen in de 4e graad van de creërende studierichting, maar is wel uitdovend. Startende leerlingen in de 3e/4e graad kunnen dit vak niet meer volgen.

In de lessen compositie bouwen we samen een repertoire op door te beginnen met eenvoudige compositie-oefeningen, zoals het schrijven van melodieën en korte ritmische oefeningen. We werken ook op tekst, schrijven composities voor het eigen instrument en leren de instrumenten kennen die andere leerlingen bespelen. Je leert partituren noteren met het gratis muzieknotatieprogramma MuseScore. Je composities krijgen een uitvoering op concerten doorheen het jaar: je voert ze zelf uit of ze worden uitgevoerd door andere leerlingen uit de klas. We werken ook samen met ensembles uit de academie.

De term DJ houdt de dag van vandaag veel meer in dan pakweg 10 jaar geleden. Er komt niet alleen veel materiaal- en muziekkennis bij kijken maar ook veel gevoel en voorbereiding.

In de opleiding DJ leer je stap voor stap de basisvaardigheden zoals het beatmixen, EQ en cueing maar ook hoe je hotcues, effecten en loops op een creatieve manier kan gebruiken. Je zal in contact komen met verschillende muziekgenres en veel nieuwe muziek leren kennen. Bovendien wordt de muzieksoftware (rekordbox) aangeleerd om je muziek te ordenen en voor te bereiden voor je DJ set. En we werken op de academie met de allernieuwste multimediaspelers van pioneer!

Benieuwd wat een DJ nu echt doet? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou.

Het vak groepsmusiceren vervangt het vroegere samenspel, instrumentaal ensemble en koor.

Wij bieden in onze academie onderdak aan niet minder dan 12 ensembles: van koor over allerlei ensembles tot combo's.

Muzieklab 3.0 is een collectieve cursus en belicht de bouwstenen van de muziek met behulp van luistervoorbeelden en partituren. We gaan op zoek naar meer inzicht over akkoorden, genres en stijlen.

Je maakt je al luisterend kennis met een brede waaier aan muziekstijlen, -vormen en -genres. Hierin krijgt het klassieke repertoire een belangrijke plaats, maar ook popmuziek, jazz, musical, film- en wereldmuziek komen aan bod. Het vak fungeert als aanvulling van de instrumentles: hoe ontstonden, functioneren en klinken instrumenten, wie waren al die componisten?

Muzieklab 3.0 jazz-pop-rock is een collectieve cursus en belicht de bouwstenen van de muziek met behulp van luistervoorbeelden en partituren. We gaan op zoek naar meer inzicht over akkoorden, genres en stijlen

In dit vak staan enkele onderwerpen centraal. Eerst en vooral muzikaliteit en samen muziek leren maken. Voor het samenspelen en improviseren is een harmonische en ritmische theoretische achtergrond vereist, die we gaandeweg leren en vaak ook meteen leren ook toepassen op ons instrument.

We nemen ook een kijkje naar het ontstaan en de evolutie van de muziekstijlen binnen ons genre.

We werken met songs uit het brede pop-, rock- en jazzrepertoire en leren de knepen van het vak om (elk op zijn/haar niveau) te communiceren met muziek. De theorie die nodig is om te improviseren wordt in de lessen aangereikt en achteraf ingeoefend op ons eigen instrument, in afwisseling met muzieksoftware.

Behalve het instrument dat je leert spelen en een blok muziekpapier en potlood, zijn er geen verdere benodigdheden. Een smartphone kan, in tegenstelling tot in andere lessen, handig zijn tijdens de lessen! 

Je verwerft via analyse van partituren en het beluisteren van opnames inzicht in de bouwstenen van de muzikale taal: ritme, toonaarden, intervallen, akkoorden, vormstructuren, instrumentatie, compositietechnieken, etc.

Belangrijk: dag en uur voor de lessen instrument,  compositie en DJ worden altijd afgesproken met de leraar.

Als men slaagt voor de 2e graad, kan men de opleiding vervolgen in de 3e graad. Men kiest uit 3 opties:

 
Na de 4e graad kan men nog specialiseren:

3e graad en 4e graad