In de lessen woordatelier die je volgt tussen je 8 en 11 jaar gaan we op een zeer speelse manier de taal verbeteren en de fantasie prikkelen. De kinderen leren voor een groep spelen en spreken, zichzelf te uiten (we onderzoeken onder andere de emoties!), te gaan staan voor wie ze zijn. Maar ook plek en aandacht geven aan een ander, naar elkaar leren luisteren en kijken en dus samenwerken. Ieder op zijn eigen tempo!

We vertrekken vanuit de leefwereld van het kind en proberen door oefeningen hun fantasie te prikkelen. Tegen het 4de jaar  zijn de leerlingen meestal in staat om hun creativiteit vorm te geven en zijn ze klaar voor woordstudio en dramastudio!

In het vak woordstudio werken we in kleinere groepjes. In deze les ligt de focus op spreken voor het publiek. Hier wordt op een individuele manier aan gewerkt. Zowel met ingestudeerde teksten (gedichten, monologen, stukjes proza, etc) als improviseren en presenteren. Zowel samen als alleen voor het publiek staan. Er wordt verder gekeken naar uitspraak, taal, tekstanalyse, houding, energie, kracht, verstaanbaarheid en contact met het publiek. 

Het plezier van de verteller is de bron. Wat wil je overbrengen? Waarom kies je voor een tekst? Wat staat er? Hoe wil je dat brengen? De leerlingen kijken naar elkaar en leren elkaar zeer persoonlijke feedback te geven.

Dit is een zeer speelse actieve groepsles en een voorbereiding op toneel.

De focus ligt vooral op het non-verbale, lichaam en ruimte. We werken nog niet met vaste tekst! We doen veel improvisaties. De leerlingen luisteren, kijken heel goed naar elkaar en spelen daarop in. Samenspelen is een must! Ze vullen elkaar aan. We proberen ons denken te lossen en onze impulsen te vertrouwen en toe te laten. De lichamelijke en stemtechnische aspecten van het toneelspel worden al bijeengebracht. In deze groepslessen staat het ontwikkelen van het spelplezier, het vrij laten van je ideeën en het durven “vliegen” in groep centraal. Het is binnen deze lessen niet de bedoeling om te komen tot een afgewerkt resultaat.

We vertrekken vanuit een tekst en gaan er in kleinere groepjes mee aan de slag. Leerlingen komen met verschillende soorten teksten in aanraking.Hoe maak ik deze tekst van mij? Hoe vul ik die in? We ontwikkelen een rol en maken keuzes. We zoeken, lachen, proberen en smijten ons binnen een veiligheid waar we mogen "op onze bek gaan"... We vertrekken weer vanuit onszelf. De creativiteit en authenticiteit van de speler leidt tot een persoonlijke, unieke interpretatie. Samenspelen, meedenken, inleven, overbrengen, kiezen, kijken en alle andere technische aspecten blijven in de aandacht staan.

Wat is echt naar elkaar luisten en van daaruit reageren. Hoe reageer ik? Hoe kom ik over? Hoe wil of denk ik dat ik over kom? Met welke emotie heb ik het moeilijk? Neem ik mijn plek in? Ben ik beïnvloedbaar door mijn omgeving? Durf ik te kiezen en daarvoor te gaan staan? Onbewust komen we via deze dingen tot persoonlijk ontwikkeling.

We maken tegen het einde van het schooljaar een echt afgewerkte voorstelling met kostuum, licht, decor en spelen deze voor publiek!

Houdt jouw kind van tateren, snateren, kletsen en praten? Van spelen, verkleden, fantaseren en optreden? Dan is woordinitiatie wel iets voor hem of haar!

De lessen woordinitiatie zijn een ontdekkingsreis naar de landen van de verbeelding, stem en woorden. Er wordt gewerkt vanuit de fantasie en wereld van de kinderen. Spelenderwijs worden er technieken aangebracht maar vooral....veel spelplezier!

In het vak dramastudio raken we heel veel dingen aan. De leerkracht komt met een aanbod maar luistert graag naar de behoeften binnen de groep.

We doen improvisaties. We luisteren, kijken heel goed naar elkaar en spelen daarop in. Samenspelen is een must! We vullen elkaar aan. We proberen ons denken los te laten en onze impulsen te vertrouwen en toe te laten. Lichamelijke en stemtechnische aspecten van het toneelspel worden samengebracht. In deze groepslessen staat het ontwikkelen van het spelplezier, het vrij laten van je ideeën en het durven “vliegen” in groep centraal. Daarnaast focussen we ook op spreken voor publiek en we leren ook staan voor een publiek. We kijken naar uitspraak, taal, houding, energie, kracht, verstaanbaarheid en contact met het publiek. De leerlingen kijken naar elkaar en leren elkaar persoonlijke feedback te geven. Het is binnen deze lessen niet de bedoeling om tot een afgewerkt resultaat te komen.

In het vak speltheater vertrekken we vanuit een tekst. We gaan samen op zoek, lezen veel, kiezen, bewerken de tekst en analyseren. We kiezen niet voor het tekstmateriaal dat vaak bij amateurtheater gebruikt wordt, maar eerder voor teksten die in het professionele theater gebruikt worden. Doorheen de jaren komen we met verschillende soorten teksten in aanraking. Hoe maak ik me deze tekst eigen? Hoe vul ik die in? We ontwikkelen een rol en maken keuzes. We zoeken, lachen, proberen en gaan ervoor, we creëren een omgeving waarin we op onze bek mogen gaan... En altijd vertrekken we vanuit onszelf. De creativiteit en authenticiteit van de speler brengt hem of haar tot een persoonlijke, unieke interpretatie. Daarbij verliezen we andere elementen niet uit het oog: samenspelen, meedenken, inleven, overbrengen, kiezen, kijken en andere, meer technische aspecten van het spel. 

Onbewust komen we via deze dingen ook tot persoonlijkheidsontwikkeling. Hoe reageer ik? Hoe kom ik over? Hoe wil of denk ik dat ik over kom? Wat is echt naar elkaar luisten en van daaruit reageren? Met welke emotie heb ik het moeilijk? Neem ik mijn plek in? Ben ik beïnvloedbaar? Durf ik voor iets te kiezen en daarvoor te gaan? 

Tegen het einde van het schooljaar maken we samen een voorstelling die we op onze eigen manier delen met het publiek.